CFP ve DFIP (TR)

From DeFiChain-Wiki

CFP ve DFIP nedir?

DFIP'in açılımı DeFiChain Improvement Proposal iken CFP'nin açılımı Community Funding Proposal'dır. DeFiChain'in öz yapısı ile ilgili yazılımsal geliştirme önerileri DFIP olarak, reklam ve pazarlama gibi DeFiChain topluluğunun yararına olacak faaliyetler için ise CFP ile talep oluşturulur.

DFIP'ler ve CFP'ler, topluluğun DeFiChain'e olan bağlılığının bir parçasıdır. Çekirdek geliştirici ekibinin normal geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, topluluk tarafından da yürütülen faaliyetler vardır. Projeyi geliştiren ve gidişat ile ilgili kararlar veren merkezi bir ekip yerine topluluğun geliştirme çabalarına katılması merkeziyetsiz yapının önemli bir parçasıdır.

Hem DFIP'lerin hem de CFP'lerin, topluluğun ortaya atılan fikre ilişkin duyarlılığı hakkında bir genel bakış elde etmek için ilk önce Reddit'te tartışılması gerekir. Buna takiben, öneriyi sunan kişi CFP veya DFIP'yi github'a koyabilir. Genellikle ayda bir kez masternode'lar CFP/DFIP'ler için oy kullanırlar ve öneri oy çoğunluğu ileya onaylanır ve hayata geçirilir veya reddedilir.

DFIP'ler

DFIP'ler, mevcut özelliklerin geliştirilmesi, yeni özelliklerin eklenmesi veya kuralların güncellenmesi ile ilgilidir; yani özetle DeFiChain'in kendisini geliştirmek için oluşturulurlar. Bir DFIP onaylandıktan sonra geliştiriciler uygulama kısmı ile ilgilenir.

Bir DFIP örneği, DeFiChain'deki tokenize edilmiş hisse senetlerinin premium fiyatlanmasını çözmek için vadeli işlem sözleşmeleri kullanmak (DFIP-2203-A) veya tokenize edilmiş Ethereum'un bir kasada kullanılmasına izin vermekti (DFIP-2203-B). Tüm geçmiş ve güncel DFIP'leri www.defichain-votings.com adresinde okuyabilirsiniz.

Ciddi olmayan DFIP'lerden kaçınmak için, bir DFIP'in oylamaya sunulması için, geliştirme önerisini oluşturan kişinin 50 DFI'lık bir ücret ödemesi gerekir.

CFP'ler

CFP'ler topluluk üyeleri tarafından sunulan tekliflerdir. Topluluk teklifleri, masternode'ların blok ödülleriyle oluşturulan DeFiChain'in Topluluk Fonu'ndan fon almak için kullanılır. Topluluk üyeleri, ekosisteme değer katmak istedikleri bir fikir için fon talep edebilirler. DeFiChain ekosistemindeki birçok topluluk projesi, kısmen topluluk fonumuz tarafından finanse edilmektedir. Tüm CFP'leri www.defichain-votings.com adresinde okuyabilirsiniz.

Ciddi olmayan CFP'lerden kaçınmak için, talebi oluşturan kişi tarafından tedilen DFI miktarının %1'i oranında bir ücret ödenir.

CFP'ler hakkında tartışmalar

Şu anda topluluk içinde kar amacı güden CFP'lere nasıl devam edileceğine dair tartışmalar var. Asıl soru, topluluk fonlamaya onay vererek risk alacağı ve talepte bulunanın sıfır risk ile kar amaçlı projenin finanse edilip edilmeyeceğidir. Öte yandan, kâr amaçlı bir proje, zincire yeni kullanıcılar ve fonlar getirerek DeFiChain-Ekosistemine dolaylı değer yaratabilir. Henüz nihai bir karar veya kurallar çerçevesi yok. Tartışmaları reddit üzerinden takip edebilirsiniz .